سه شنبه, 11 آذر 1399

مقاله ها

تبلیغات گسترده بیستمین نمایشگاه الکامپ

 

 

دیگر لینک های مفید / اخبار مرتبط

1 پارك نياوران ضلع جنوب غربي نبش خيابان فرهنگسرا ديد شمال به جنوب
2 ميدان تجريش ضلع جنوبي سازه اول
3 باكري خيابان ارم ضلع شمالي ساختمان هايپراستار سازه دوم
4 مدرس جنوب به شمال ٠٠٢متر مانده به ورودي صدر  
5 صدر شرق به غرب بعد از ورودي شريعتي سازه سوم
6 همت شرق به غرب انتهاي رفيوژ مياني شريعتي به همت غرب
7 پاسداران پايين تر از پارك نياوران مجاور رستوران بوف
8 دولت تقاطع كاوه ضلع جنوب غربي مشرف به كاوه
9 شريعتي جنوب به شمال ابتداي بلوار صبا
10 همت شرق به غرب ابتداي ورودي شهرك غرب
11 همت غرب به شرق بعد از پل گاندي
12 رسالت غرب به شرق بعد از مدرس تابلوي اول
13 چهارراه سيروس ضلع جنوب غربي ابتداي بازار سرپولك
14 مولوي نبش بازار پرده فروشان
15 امين حضور خيابان ري جنوب به شمال مقابل كوچه ميرمطهري جنب پﻼك ١٧٧
16 نواب شمال به جنوب قبل از پل هﻼل احمر
17 بام تهران ضلع جنوبي پاركينگ سازه دوم  
18 تهران كرج ورودي به پارك ارم سازه پنجم سمت راست جنب گيت ورودي
19 پارك ارم مقابل درب ورودي اصلي سازه سوم از سمت راست
20 پارك ارم نبش ورودي به موزه پول - مسير شهربازي شماره يك

منبع خبر :

http://www.elecomp2014.com/index.php/fa/m/news/729-2014-12-03-06-16-21