یکشنبه, 09 آذر 1399

مقاله ها

قطعی سرویس پیام کوتاه نوروز1395

 

 

وقت بخیر

 

ازساعت 16 روز شنبه 29-12-94 لغایت ساعت 13 روز یکشنبه 01-01-95

کلیه مسیرهای ارسال قطع می باشند

-

پیشنهاد می گردد ارسال پیامک های خود را هر چه زودتر و قبل از زمان اعلام شده انجام دهید