یکشنبه, 09 آذر 1399

مقاله ها

دردسر تازه مشترکان تلفن همراه

 فارس/ کسر شارژ سيم‌کارت و درج رديف هزينه ارزش‌ افزوده در قبوض صداي اعتراض مشترکان تلفن‌ همراه را درآورده است و بسياري از مشترکان از فعال‌سازي پيامک‌هايي که مبالغي را به حساب آنها منظور مي‌کند، اظهار بي‌اطلاعي مي‌کنند.
درج رديف ارزش افزوده در قبوض تلفن همراه يا کسر شارژ به‌علت استفاده از سرويس‌هاي ارزش افزوده، اخيرا صداي اعتراض مشترکان تلفن همراه را درآورده است.

سرويس‌هاي ارزش‌افزوده پيامکي به پيامک‌هايي گفته مي‌شود که محتوايي را در قبال اخذ هزينه‌اي به مشترک عرضه مي‌کند و در آن پيامک به طور مشخص اعلام مي‌شود که هزينه‌ هر پيامک چقدر است.

اگرچه اغلب مشترکان تلفن‌همراه درباره تمامي پيامک‌هايي که شخصي ارسال نمي‌شوند کلمه «تبليغاتي» را به کار مي‌برند؛ اما پيامک‌هاي «تبليغاتي و انبوه» از پيامک‌هاي «ارزش‌افزوده» متفاوت هستند و تفاوت اصلي آنها در رايگان بودن پيامک‌هاي تبليغاتي و هزينه‌دار بودن پيامک‌هاي ارزش‌افزوده است که ارزش‌افزوده‌ها عمدتا در قالب مسابقه و يا ارائه خدمات و اطلاعات به مشترکان ارائه مي‌شوند.

تاکنون گلايه‌هاي زيادي از سوي مشترکان اعتباري ايرانسل مبني بر کم شدن اعتبار شارژي سيم کارت شنيده مي‌شد. آنها اعلام مي‌کنند بابت پيامک‌هايي که اپراتور براي آنها مي‌فرستد، از شارژ اعتبار سيم‌کارت‌شان کم مي‌شود. در حالي که آنها مايل به دريافت اين پيامک‌ها نيستند.

با توجه به اينکه ايرانسل حدود يک ميليون سيم‌کارت دائمي دارد، اغلب گلايه‌هاي مشترکان اين اپراتور درباره خورده شدن شارژ سيم‌کارت پس از دريافت پيامک‌هاي ارزش‌افزوده از سوي مشترکان سيم‌کارت‌هاي اعتباري ايرانسل شنيده‌ مي‌شود.

همچنين از آنجا که اغلب مشترکان همراه اول (حدود 16 ميليون نفر) دارنده سيم‌کارت دائمي اين اپراتور هستند، گلايه‌هاي مشترکان اين اپراتور مربوط به قبوض تلفن‌همراه مي‌شود.

اما پس از گلايه‌هاي متعدد مشترکان اعتباري ايرانسل مبني بر خورده شدن شارژ با پيامک‌هاي اپراتور، اين موضوع چند وقتي است مشترکان دائمي همراه اول را نيز گلايه‌مند کرده است.

مشترکان دو اپراتور اعلام مي‌کنند در حاليکه به پيامک‌هاي ارزش افزوده‌اي که با ميل اپراتور برايشان ارسال مي‌شود، پاسخ نمي‌دهند و اساسا به آنها اهميتي نداده‌اند و حتي گاهي نخوانده آنها را حذف مي‌کنند، اما هزينه اين پيامک‌ها برايشان محاسبه مي‌شود.

آنها در قبوض تلفن همراه خود با رديفي با عنوان ارزش افزوده مواجه مي‌شوند و اغلب از خدماتي که استفاده کرده‌اند، اظهار بي‌اطلاعي مي‌کنند.

اين در حالي است که مصوبه کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تاکيد مي‌کند فعال‌سازي سرويس‌هاي ارزش افزوده که در قبال آن هزينه‌اي روي قبض مشترک محاسبه يا از ميزان شارژ اعتباري سيم‌کارت کم مي‌شود، بايد حتما با تاييديه فعال‌سازي از سوي مشترکان همراه باشد، اما برخي مشترکان اعلام مي‌کنند که هرگز درخواست فعال‌سازي براي سرويسي را نداده‌اند.

اپراتورها نيز همواره تاکيد مي‌کنند که بدون درخواست مشترک هرگز سرويس ارز‌ش‌افزوده‌اي را فعال نخواهند کرد.

عليرغم اين موضوع اما مراجعه به دفاتر امور مشترکان همراه اول و ايرانسل نشان مي‌دهد که هر روز مشترکان زيادي براي پيگيري علت خورده شدن شارژ با دريافت پيامک‌هاي اپراتور يا پيگيري چرايي درج رديف ارز‌ش‌افزوده در قبوض خود، راهي دفاتر امور مشترکان مي‌شوند.

کارمند يک دفتر امور مشترکان در اين باره به خبرنگار فارس مي‌گويد: امکان ندارد سرويسي بدون درخواست مشتري فعال شود، اغلب افراد اقدام به فعال‌سازي مي‌کنند و سپس فراموش مي‌کنند. برخي افراد نيز پيامک را سرسري مي‌خوانند و بدون اينکه معني آن را متوجه شوند تاييد مي‌کنند.

تعداد زيادي از مشترکان نيز بنابر شلوغي‌هاي روزمره همواره قصد دارند روزي اين موضوع را پيگيري کنند که اولويت‌هاي روزانه به آنها اجازه نمي‌دهد و هر روز گلايه و بدبيني خود را نسبت به سوء استفاده اپراتور با خود همراه دارند که با گسترش سرويس‌هاي ارزش افزوده هر روز بر تعداد اين نارضايتي افزوده مي‌شود.

در هر حال با توجه به افزايش اعتراضات به خدمات شرکت‌هاي پيامکي ارزش افزوده بايد تدبيري انديشيد، در غير اين صورت ادامه روند موجود جر بدبيني مردم به فعاليت‌اپراتورها و از دست رفتن اعتمادشان به آنها که سرمايه اصلي هر فعاليت اقتصادي است، نتيجه اي نخواهد داشت.
 
منبع : http://www.khorasannews.com/OnlineNews.aspx?newsid=2238474