سه شنبه, 29 آبان 1397

مقاله ها

مصوبه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی

با توجه به مصوبه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی مبنی بر

ممنوعيت ارسال پيامک تبليغاتی، خبری و اطلاع‌رسانی برای مشترکينی که مايل به دريافت

پيام‌های مذکور نمی‌باشند، شرکت میزبان پایتخت ایرانیان از ارسال پيامک به اين دسته از مشترکين که فهرست آنها به صورت دوره‌ای از طريق اپراتورهای تلفن همراه

اعلام می‌گردد، معذور می‌باشد. شايان ذکر است مشترکين تلفن همراه برای دريافت يا عدم دريافت اين قبيل پيامک‌ها می‌توانند با شماره ۹۹۹۰ (سامانه اطلاع‌رسانی

همراه اول) تماس حاصل نمايند.