یکشنبه, 09 آذر 1399

مقاله ها

مدارک لازم جهت ثبت خطوط 026،021

مدارک لازم

وقت بخیر،

مدارک لازم جهت ثبت خطوط 021 ، 026

 

1- کپی قبض تلفن

2- کپی کارت ملی مالک خط

3- چنانچه خط فوق متعلق به شما نمی باشد و مکان استیجاری باشد کپی اجاره نامه معتبر و کپی کارت ملی اجاره گیرنده ملک

چنانچه خط تلفن به نام شرکت ( حقوقی ) باشد ، کلیه مدارک شرکت به همراه معرفی نامه در سربرگ شرکت نیز الزامی می باشد