سه شنبه, 11 آذر 1399

دومین نمایشگاه رسانه های دیجیتال

با استعانت به یاری پروردگار امسال شرکت میزبان پایتخت ایرانیان M P I (میزبان پیامکــ) در دومین نمایشگاه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال

نیز حضور فعال خواهد داشت.از کلیه کاربران و مشتریان محترم دعوت به عمل می آید تا از غرفه این شرکت در طول نمایشگاه دیدن فرمایند.

محل برگزاری: نمایشگاههای بین المللی تهران
سالن: میلاد
غرفه : شرکت میزبان پیامکــ
زمان: 15 شهریور لغایت 18 اسفندماه 1393

 

نمایشگاه رسانه های دیجیتال itdmex نمایشگاه رسانه های دیجیتال itdmex نمایشگاه رسانه های دیجیتال itdmex

نمایشگاه رسانه های دیجیتال itdmex نمایشگاه رسانه های دیجیتال itdmex نمایشگاه رسانه های دیجیتال itdmex